Archive for 八月 30th, 2017

2017 年 08 月 30 日

非彼无我,非我无所取。是亦近矣,而不知其所为使。若有真宰,而特不得其朕。可行己信,而不见其形,有情而无形。 百 […]